นครราชสีมา-วันนี้ ( 27 ตุลาคม 2563) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ยังคงส่งผลกระทบกับชาวบ้านอย่างมาก โดยหลังจากปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีก รวมทั้ง ปริมาณน้ำในอำเภอโชคชัย และอำเภอเฉลิมพระเกรียติ ไหลเข้ามาสมทบลงลำน้ำมูลในอำเภอโนนสูง ทำให้ชาวบ้าน บ้านโนนมันเทศ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโจด หมู่ที่ 6 ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จำนวนกว่า 200 หลังคาเรือนและยังมีโรงงานผลิตสติ๊กเกอร์ม้วนพิมพ์ลาย สติ๊กเกอร์แต๊งกิ้ว ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตรนานนับสัปดาห์

ชาวบ้านต่างได้รับความเดือดร้อน ต้องเดินลุยน้ำเข้าออกหมู่บ้านทุกวัน โดยเฉพาะเด็กๆ จนเป็นโรคน้ำกัดเท้า แขน ขา เริ่มเป็นแผลเน่าเปื่อย ต้องการยารักษาโรคน้ำกัดเท้ากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโนนสูง มีน้ำท่วมบ้านเรือนใน 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 700 หลังคาเรือน ล่าสุด สถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังวิกฤติ น้ำเพิ่มสูงต่อเนื่อง