เจาะขุมทรัพย์ “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี รวยอู้ฟู่กว่าพันล้านบาท เห็นสินทรัพย์แล้วขนลุก

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2566 โดยได้ยื่นเพิ่มเติมว่าตนพร้อม พ.ญ.พักตร์พิไล ทวีสิน คู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งหมด 1,020,668,683 บาท และหนี้สิน 10,182,549 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 659,591,567 บาท แบ่งเป็น

 • เงินสด 1,000,000 บาท
 • เงินฝาก 68,986,558 บาท
 • เงินลงทุน 1,301,668บาท
 • ที่ดิน 158,400,000 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 156,423,120 บาท
 • ยานพาหนะ 50,000,000 บาท
  • Aston Martin รุ่น DB5
 • สิทธิ์และสัมปทาน 87,539,563 บาท
 • ทรัพย์สินอื่นมูลค่า 135,740,700 บาท
  • นาฬิกา 38 เรือน มูลค่า 127,953,100 บาท
  • หีบหลุยส์วิตตองXสุพรีม มูลค่า 6,000,000 บาท
  • พระเครื่อง-ตะกรุด 6 องค์ มูลค่า 1,622,600 บาท
  • สร้อยคอทองคำ 1 เส้น 165,000 บาท

แจ้งมีรายได้ต่อปี 253,636,771 บาท

 • เงินเดือนค่าจ้างและโบนัส 153,570,160 บาท
 • เงินบำนาญชราภาพ 45,694 บาท
 • เบี้ยประชุมและค่าวิทยากร 185,000 บาท
 • ดอกเบี้ย 13 บาท
 • เงินได้จากการขายกองทุน LTF 464,770 บาท
 • ส่วนแบ่งกำไรจากกองทุน LTF และ RMF 12,069 บาท
 • ผลประโยชน์จากการถือครอง-สินทรัพย์ดิจิทัล 825,402 บาท
 • เงินที่ได้จากสิ้นสุดสมาชิกภาพในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 65,200,328 บาท
 • บุตรให้รายปี 20,000,000 บาท
 • เงินชดเชยเกษียณอายุ 13,333,333 บาท

รายจ่ายต่อปี 51,630,957 บาท

หนี้สิน 9,732,579 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี

พ.ญ.พักตร์พิไล ทวีสิน คู่สมรส มีทรัพย์สิน 361,077,116 บาท แบ่งเป็น

Advertisement

 • เงินสด 1,800,000 บาท
 • เงินฝาก 47,023,391 บาท
 • เงินลงทุน 52,352,913 บาท
 • ยานพาหนะ 2,800,000 บาท
 • เป็นรถยนต์ 3 คัน
  • TOYOTA
  • FLAT
  • Tesla
 • สิทธิ์และสัมปทาน 845,511 บาท
 • ทรัพย์สินอื่นมูลค่า 256,255,300 บาท
  • นาฬิกา 31 เรือน มูลค่า 84,869,300 บาท
  • กระเป๋า 48 ใบ มูลค่า 37,010,500 บาท
  • ชุดสร้อยเพชร, ไข่มุก, กำไลตะปูฝังเพชร 31 ชุด มูลค่า 52,317,000 บาท
  • ชุดแหวนเพชร,ไพลิน,ทับทิม,มรกต 37 ชุด มูลค่า 46,872,900 บาท
  • ชุดต่างหูเพชร,ทับทิม,มรกต, ไข่มุข, ต่างหูหนีบ 58 ชุด มูลค่า 31,865,600 บาท

แจ้งมีรายได้ต่อปี 3,215,173 บาท

 • เป็นเงินบำนาญชราภาพ 56,550 บาท
 • เบี้ยประชุมและค่าวิทยากร 632,011 บาท
 • เงินจากวิชาชีพอิสระ (แพทย์) 2,019,930 บาท
 • ดอกเบี้ย 97,767 บาท
 • เงินได้จากการขายกองทุน LTF 343,929 บาท
 • ส่วนแบ่งกำไรจากกองทุน LTF และ RMF 64,985 บาท

รายจ่ายต่อปี 20,675,200 บาท

หนี้สิน 449,970 เป็นเงินเบิกเกินบัญชี

นอกจากนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยมีรายงานหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ และแบบคำขอและเอกสารประกอบพร้อมสำเนาจำนวน 14 ฉบับ เนื่องจากเพิ่มทราบว่ามีทรัพย์สินเป็นดิจิทัล ประเภทโทเค็นดิจิทัล ชื่อ SiriHubA จำนวน 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินฝากซึ่งเป็นจำนวน 197,048 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 199,956 บาท โดยเก็บรักษาไว้อยู่ที่ศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล ชื่อบริษัทอีอาร์เอ็กซ์ จำกัด จึงทำให้บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เคลื่อนไหว และยังนำ ถุงใส่ของขวัญ / ถุงกระดาษใส่ของขวัญ

ก่อนหน้านี้ยังไม่มีรายการทั้งสองแสดงไว้ จึงยื่นเพิ่มเติมเพื่อเกิดความถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ การยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเศรษฐาที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.66 ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,020,468,727 บาท และครั้งนี้มีทรัพย์สินเพิ่มเป็นเงินดิจิทัลโทเค็น 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินอีกจำนวนกว่า 197,048 บาท